คู่มือการใช้งาน Teams

Microsoft Teams

เตรียมตัวให้พร้อม...แล้วมาเรียนด้วยกัน Microsoft Team จะสร้างห้องเรียนให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถติดต่อสื่อสารกันได้แบบ Online ในทุกรูปแบบ เช่น Chat, Video meeting, Schedule, Share file, Collaborate เป็นต้น ช่วยกันชวนเพื่อน ๆ มาเรียน Online ด้วยกัน เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต อาจารย์ก็เปิดห้องเรียน พบปะสอนนักศึกษาได้แล้ว

การทำ Teams มาปรับใช้ในการสอนออนไลน์

ในการนำโปรแกรมมาช่วยในทดแทนการเรียนในห้องเรียนตามปกติได้อย่างไรบ้าง สามารถสรุปได้ดังนี้

การสอนในห้องเรียน การสอนออนไลน์
ห้องเรียน สอนตามตารางสอน ที่ระบุห้องและรายชื่อนักศึกษาไว้แล้ว เมื่อถึงวันและเวลาที่กำหนด ก็เข้าเรียนตามตารางสอน อาจารย์ต้องเป็นผู้สร้างชั้นเรียนออนไลน์ และเพิ่มนักศึกษาเข้ากลุ่ม โดยวิธีการขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เลือกใช้
การสนทนา การตอบข้อซักถาม สนทนาและตอบคำถามกันโดยตรงในห้องเรียน สนทนาและตอบข้อซักถามผ่านทางแชท วิดีโอคอล หรือการประชุมออนไลน์
เอกสารประกอบการสอน อาจารย์จัดทำเอกสารและแจกในห้องเรียน, โหลดจากเว็บไซต์ , ส่งผ่านเมล อาจารย์อัพโหลดเอกสารที่จัดทำไว้แล้วเข้าไปในชั้นเรียน นักศึกษาในชั้นเรียนสามารถเข้ามาดูไฟล์ประกอบการสอนทั้งหมดได้ และทุกครั้งที่อาจารย์เพิ่มเอกสารใหม่ๆ นักศึกษาจะได้รับการแจ้งเตือน
การตรวจงาน ตรวจงานผ่านรูปเล่มงานจริง หรือไฟล์ที่นักศึกษาส่งทางสื่อออนไลน์เช่น เมล ให้ข้อแนะนำ หลักจากนั้นส่งงานคืนนักศึกษา พร้อมคะแนนในห้องเรียน หรือแจ้งผ่านเมล ตรวจงานผ่านโปรแกรม โดยเข้าไปที่ชั้นเรียน เพื่อตรวจงานที่นักศึกษาแต่ละชั้นส่งมา และให้คะแนน แล้วส่งกลับคืนนักศึกษาเมื่อนักศึกษาได้รับการแจ้งเตือน และสามารถเข้าไปดูข้อแนะนำหรือคะแนนได้

 

วิธีการตรวจสอบอีเมล @o365.rmutp.ac.th (Microsoft)

  • อาจารย์ และ นักศึกษา จำเป็นต้องมีอีเมล @o365.rmutp.ac.th เพื่อนำไปใช้ Microsoft Team
  • ห้ามใช้ @hotmail.com หรืออีเมลอื่น เพราะอาจพบปัญหา ค้นหารายชื่อไม่เจอ หรือ เปิดไฟล์ที่แชร์ไม่ได้

สำหรับนักศึกษา

สำหรับบุคลากร

  • สามารถเข้าใช้งานได้โดยใช้ Username ของ RMUTP Passport ตามด้วย @o365.rmutp.ac.th ตัวอย่าง chatchai.ti@o365.rmutp.ac.th

การดาวน์โหลด Microsoft Teams

สามารถใช้ Microsoft Teams ได้ผ่านคอมพิวเตอร์  เว็บไซต์ หรือบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ iOS หรือ Android ของคุณ

ดาวน์โหลด Microsoft Teams

คู่มือการใช้งานของไมโครซอฟท์ แบบ PDF , แบบเว็บไซต์