การตั้งค่าภาษา

  1. คลิกที่รูปโปรไฟล์ด้านบนทางขวามือ
  2. คลิกที่ Setting

3. ที่เมนู General > Language

    • App language determines the date and time format. เปลี่ยนภาษาของแอพ
    • Keyboard language overrides keyboard shortcuts. เปลี่ยนภาษา Keyboard