การทำการบ้าน

การทำการบ้าน (Assignments)

1. นักศึกษาสามารถดูงานที่อาจารย์ได้สั่งได้ในเมนู post หรือที่เมนู Assignments

2. เมื่อคลิกเข้าไป จะมีรายละเอียดของการบ้านนั้น

3. นักศึกษาสามารถคลิก … เพื่อเปิดไฟล์การบ้านเข้าไปทำงานได้

4. สามารถพิมพ์คำตอบลงไปได้เลย

5. กด Turn in เพื่อส่งงานให้อาจารย์