การประชุมออนไลน์

การสร้างการประชุมออนไลน์

การสร้างการประชุมในโปรแกรม Teams ทำได้โดย เข้าไปที่ชั้นเรียน แล้วกดปุ่ม Meet now ที่อยู่ด้านล่าง

อาจารย์สามารถเลือกการประชุมได้ 2 แบบ ดังนี้

1. Meet now คือเริ่มการประชุมทันที นักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มจะมีปุ่ม join แสดงในแชท และสามารถกดปุ่ม join เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ทันที

2. Schedule a meeting เป็นการประชุมที่มีการบอกวันและเวลาที่จะประชุมไว้ล่วงหน้า  เมื่อถึงวันและเวลาที่กำหนด ทั้งอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาก็กด join ประชุมกัน แต่จะเริ่มประชุมก่อนกำหนด  ก็สามารถกด join ได้เช่นกัน

การแชร์หน้าจอในการประชุม

ในระหว่างที่มีการประชุม เราสามารแชร์หน้าจอ หรือโปรแกรม ให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้ดังนี้

1. Desktop เป็นการแชร์หน้าจอขณะที่เรากำลังใช้งานอยู่ ถ้าอาจารย์ที่เป็นผู้แชร์เปิดโปรแกรมหรือทำอะไรบนหน้าจอ นักศึกษาที่เป็นผู้เข้าร่วมประชุมก็จะเห็นด้วย

2. Windows เป็นการแชร์หน้าโปรแกรมที่เราต้องการให้ผู้เข้าร่วมประชุมเห็น เช่น หน้าจอ Browser, หรือหน้าจอขณะเขียนโปรแกรมตัวอย่าง ให้นักศึกษาดู

3. PowerPont เป็นการแชรไฟล์  PowerPoint  ที่เป็นเนื้อหาประกอบการสอนที่สร้างไว้ก่อนหน้า่ และอัพโหลดเก็บไว้ใน OneDrive  หรือเปิดจากไฟล์ในเครื่องโดยกดปุ่ม Browse  แล้วแชร์ให้นักศึกษาดู

4. Whiteboard เป็นกระดาน Whiteboard ที่อาจารย์ที่เป็นผู้แชร์ สามารถเขียนหรือวาดอะไรลงไปก็ได้ ในขณะที่เแชร์ให้นักศึกษาดู

การกดบันทึกการประชุม

1. คลิกที่ปุ่ม ... แล้ว คลิกที่ Start recording วิดีโอจะเริ่มบันทึก

2. เมื่อต้องการหยุดการบันทึก ให้คลิกที่ปุ่ม ... แล้ว คลิกที่ Stop recording

3. จะมีข้อความแจ้งเตือนว่า วิดีโอที่ผู้ใช้บันทึกจะอยู่ในโปรแกรม Microsoft Steam  ดังรูป

การดูการประชุมที่บันทึกไว้

 

การประชุมที่ผู้ใช้บันทึกไว้ จะเก็บไว้ที่โปรแกรม Microsoft Steam ซึงเราสามารถเปิดโปรแกรม Steam จากเมนู แอปทั้งหมด ของ Office 365 ดังนี้

1. คลิกที่ปุ่ม  มุมบนซ้ายมือ

2. คลิกที่ แอปทั้งหมด แล้ว คลิกที่โปรแกรม Microsoft Steam

3. เมื่อเปิดโปรแกรม Steam แล้ว ไปที่เมนู เนื้อหาของฉัน จะพบวิดีโอที่กดบันทึกไว้