การตรวจการบ้านและ Quiz

การตรวจการบ้าน

1. เข้าไปที่ชั้นเรียน ไปที่เมนู Assignments จะเห็นการบ้านที่อาจารย์สั่งงานไป และจำนวนคนที่ส่งการบ้าน

2. อาจารย์สามารถคลิกเข้าไปดูการบ้านที่นักศึกษาส่งมาแต่ละคน และให้คะแนนได้

การตรวจ Quiz

1. เข้าไปที่ชั้นเรียน ไปที่เมนู Assignments จะเห็น Quiz ที่อาจารย์สั่งงานไป และจำนวนคนที่ทำ Quiz แล้วพร้อมคะแนน