การเข้าร่วมชั้นเรียน

สามารถทำได้ ดังนี้

วิธีที่ 1 อาจารย์เป็นผู้เพิ่มอีเมลนักศึกษาเข้าไปในชั้นเรียน

 

วิธีที่ 2 อาจารย์ส่งให้ link ของชั้นเรียนมาให้ แล้วนักศึกษาคลิก link เพื่อขอเข้าร่วมชั้นเรียน และอาจารย์จะเป็นผู้ยืนยันอีกครั้ง

 

วิธีที่ 3 เข้าร่วมชั้นเรียน โดยการใส่ code ที่อาจารย์ส่งมาให้ แล้วคลิก Join team เข้าร่วมชั้นเรียนได้ทันที โดยไม่ต้องรออาจารย์เป็นผู้ยืนยัน

 

วิธีที่ 4 นักศึกษาเป็นคนเพิ่มเพื่อนนักศึกษาเขามาในชั้นเรียน แล้วให้อาจารย์เป็นคนยืนยันอีกครั้ง นักศึกษาจะสามารถเข้าชั้นเรียนได้