การลงชื่อเข้าใช้งาน Teams

ลงชื่อเข้าใช้งานด้วยอีเมล @o365.rmutp.ac.th (Microsoft)

    • อาจารย์ และ นักศึกษา จำเป็นต้องมีอีเมล @o365.rmutp.ac.th เพื่อนำไปใช้ Microsoft Teams
    • ห้ามใช้ @hotmail.com หรืออีเมลอื่น เพราะอาจพบปัญหา ค้นหารายชื่อไม่เจอ หรือ เปิดไฟล์ที่แชร์ไม่ได้

สำหรับบุคลากร

  • บุคลากร : สามารถเข้าใช้งานได้โดยใช้ Username ของ RMUTP Passport ตามด้วย @o365.rmutp.ac.th ตัวอย่าง chatchai.ti@o365.rmutp.ac.th

สำหรับนักศึกษา