การสั่งการบ้าน ( Assignments ) และคำถาม (Quiz)

การสั่งการบ้าน ( Assignments )

1. วิธีที่ 1 คลิกที่เมนู Assignments ด้านซ้ายมือ แล้วเลือกชั้นเรียนที่ต้องการสร้างการบ้าน แล้วไปที่เมนู Assignments แล้ว คลิกปุ่ม Create

หรือ วิธีที่ 2 คลิกที่เมนู Teams ด้านซ้ายมือ แล้วเลือกชั้นเรียนที่ต้องการสร้างการบ้าน แล้วไปที่เมนู Assignments แล้วคลิกปุ่ม Create ด้านล่าง

2. คลิกปุ่ม Create เลือก Assignments

3. ให้กำหนดรายละเอียดของการบ้าน เช่น ชื่องาน  แนบไฟล์งานหรือแบบทดสอบที่ต้องการให้นักศึกษาทำ กำหนดคะแนน กำหนดเวลาส่งงาน จากนั้นคลิก Assign

 

4. มีการแจ้งเตือนในหน้า post ของนักศึกษาในชั้น นักศึกษาสามารถเข้าไปดูการบ้านที่อาจารย์สั่งได้

 

การสร้างคำถาม (Quiz)

1. คลิกปุ่ม Create เลือก Quiz

2. Quiz จะสร้างด้วยโปรแกรม Microsoft Forms ให้เลือก New Form หรือเลือกจาก Quiz ที่เราสร้างไว้ก่อนหน้า

3. ใส่คำถามตามที่ต้องการ

4. คลิกปุ่ม Assign เพื่อส่ง Quiz ที่สร้างจากโปรแกรม Microsoft Forms ให้กับนักศึกษาในชั้นเรียน

5. จะมีแจ้งเตือนในหน้า post นักศึกษาสามารถคลิกเข้าไปเพื่อทำ Quiz ได้