วิธีการตรวจสอบอีเมลการใช้งานบน Application Studylife

 

  • เข้าไปที่ Application Study Life จากนั้น login ด้วยรหัสนักศึกษาเพื่อเข้าใช้งาน

 

  • เข้าไปยังเมนูบัตรนักศึกษาเพื่อตรวจสอบ Email การใช้งาน Office365

 

  • ดูอีเมลของนักศึกษาได้ด้านล่าง