วิธีการใช้งาน Office 365

 

ลงชื่อเข้าใช้งาน URL >>> https://login.microsoftonline.com

 

 

  • บุคลากร  : สามารถเข้าใช้งานได้โดยใช้ Username ของ RMUTP Passport (User ที่ใช้เข้าระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย) ตามด้วย @o365.rmutp.ac.th ส่วน Password จะเหมือนกับที่ใช้ใน RMUTP Passport
    ตัวอย่าง chatchai.t@o365.rmutp.ac.th

 

 

  • เมื่อทำการลงชื่อเข้าใช้สำเร็จ จะเข้ามาที่หน้านี้

 

 ขั้นตอนการติดตั้ง office 365 ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์

 

  • คลิกเปิดไฟล์ที่ดาว์นโหลดมาเพื่อติดตั้ง

 

  • เมื่อโปรแกรมติดตั้งทำงานรอจนไฟล์ติดตั้งทำงานจนเสร็จสมบูรณ์