SharePoint Online

   บริการ การบริหารการจัดการข้อมูลองค์กรแบบออนไลน์ สามารถจัดระเบียบ สร้างไซต์เพื่อแชร์เอกสาร และเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่มี บัญชีผู้ใช้งาน Microsoft Office 365

ประโยชน์ของการใช้งาน
  • แชร์พื้นที่การทำงาน สามารถใช้เอกสารร่วมกัน
  • มีเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ และ platform  สำหรับการจัดการเครื่องมือต่างๆ ทุกคนจะสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำงานร่วมกันอย่างที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย
  • ช่วยให้ผู้ใช้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูล รายงาน และโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจได้ ทั้งยังช่วยในการค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจได้
  • ทำให้การจัดการเนื้อหาเป็นเรื่องง่าย เพียงกำหนดมาตรการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ทำงานอยู่ เบื้องหลัง ด้วยคุณลักษณะต่างๆ เช่น ชนิดเอกสาร นโยบายการเก็บรักษา และการเรียงลำดับเนื้อหาอัตโนมัติ แล้วให้ผู้ใช้ทำงานได้ตามปกติใน Microsoft Office
  • สามารถเก็บข้อมูล แชร์ข้อมูล ค้นหา แลกเปลี่ยน รวมถึงการจัดการต่างๆ ไว้เป็นศูนย์กลาง และใช้ได้บน Web Browser ทั้งหมดโดยที่เครื่อง Client ไม่ต้องติดตั้ง Software ใดๆทั้งสิ้น ทำให้ประหยัดด้านค่าใช้จ่าย ด้านเวลา
การเข้าใช้งาน