การใช้งาน email

 

การ Login เข้าใช้งาน
การเปลี่ยนและ reset password

วิธีการเปลี่่ยน Password

 • ลงชื่อเข้าใช้งาน Office365 
 • เลือก “การตั้งค่า” >>  รหัสผ่าน เปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ (ตัวอย่างตามภาพด้านล่าง)
 • ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้า “เปลี่ยนรหัสผ่าน”
  ** คำแนะนำในการเปลี่ยนรหัสผ่าน เพื่อช่วยให้รหัสผ่านของคุณมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
  –  ใช้อักขระอย่างน้อย 8 ตัว
  –  ใช้ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ผสมกับตัวพิมพ์เล็ก
  –  ใช้ทั้งตัวเลขและตัวอักษร
  –  ใช้เครื่องหมายวรรคตอนหรืออักขระที่ไม่ใช่ตัวอักษรอื่นๆ
การส่ง email
 • รายละเอียดการเขียน email

 • รายละเอียดการส่ง email

การใช้งาน Email ตอบกลับอัตโนมัติ
 • เข้าใช้งาน email  o365
 • ที่มุมขวาด้านบนเลือกเมนูการตั้งค่า   เลือก “การตอบกลับอัตโนมัติ”
 • ตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัติ โดยสามารถระบุช่วงวันที่  เรื่อง และข้อความตามที่ต้องการ

 • ตั้งค่าการส่งข้อความตอบกลับอัตโนมัติ โดยสามารถเลือกให้ส่งการตอบกลับเฉพาะผู้ส่งในรายชื่อติดต่อ หรือ ผู้ส่งภายนอกทั้งหมด

 • เมื่อใส่ข้อความที่ต้องการเสร็จแล้ว ที่ด้านบนซ้าย ให้เลือก “ตกลง”  หากต้องการส่งข้อความตอบกลับอัตโนมัติ
การตั้งค่าการแสดงผล
 • เข้าใช้งาน email  o365
 • ที่มุมขวาด้านบนเลือกเมนูการตั้งค่า   เลือก “การตั้งค่าการแสดงผล”  ซึ่งสามารถเลือกตั้งค่าได้ตามเมนูในภาพตัวอย่างด้านล่าง  คือ แถบเมนู “บานหน้าต้องการอ่าน” , “รายการข้อความ” , “การสนทนา” , “กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส”  เมื่อตั้งค่าตามต้องการแล้วเลือก “ตกลง” ซึ่งจะอยู่มุมซ้ายมือด้านบน

การตั้งค่าแบบออฟไลน์
 • เข้าใช้งาน email  o365
 • ที่มุมขวาด้านบนเลือกเมนูการตั้งค่า   เลือก “การตั้งค่าออฟไลน์”   แล้วเลือก “เปิดการเข้าถึงแบบออฟไลน์” แล้วตั้งค่าตามต้องการ