Microsoft Team

   Microsoft Teams เป็นแอปพลิเคชันสนทนาที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันบนแพลตฟอร์ม Office 365 ของไมโครซอฟท์ ฟีเจอร์หลักของ Microsoft Teams คือ สนทนากันในทีมงาน ฮับหรือศูนย์รวมการทำงานเป็นทีม มีออปชันที่สามารถปรับแต่งการใช้งานตามความต้องการได้ และมีความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ  ทั้งนี้ Microsoft Teams จะช่วยเชื่อมโยงทั้งผู้คน กลุ่มสนทนา เนื้อหา และเครื่องมือต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อความสะดวกคล่องตัวในการติดต่อสื่อสารและประสานงานในทีม

ประโยชน์ของการใช้งาน
การเข้าใช้งาน